Naptár

2019. Február
H
K
Sze
Cs
P
Szo
V
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 

Közgyűlés 2015. 05. 10.

Jegyzőkönyv  

Felvéve 2015. május 10-én 16:00 órai kezdettel 1152 Budapest, Szentmihályi út 171. szám alatt a

Modern Táncsportok Magyarországi Szövetsége közgyűlésén.

 

A közgyűlést, a mellékelt meghívóval Szendi Horváth Mária elnök hívta össze. Az elnök megállapítja, hogy a közgyűlés kezdetétől számított 30 perc elteltével a megjelentek száma nem éri el a határozatképességhez szükséges mértéket (10 főt), ezért a közgyűlést határozatképtelenség miatt berekeszti.

17:00 órai kezdettel az elnök a meghívóban megjelölt időpontban a megismételt közgyűlést megnyitja, amely a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésen megjelent tagok száma: 5, a mellékelt jelenléti ív szerint.

A közgyűlést az elnök Szendi Horváth Mária vezeti.

Az elnök javaslatára a közgyűlés kézfelemeléses nyílt szavazással

-          jegyzőkönyv-vezetőnek  Goda Gabriellát,

-          jegyzőkönyv hitelesítőnek Róthné Major Klárát,

-          szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság tagjának Tóth varga Zsuzsannát,  Róthné Major Klárát és Sebjánné Rabaóczky Teréziát.

egyhangúan megválasztja, akik a feladatot elfogadják.

Napirendi pontok tárgyalása:

 1. Az MTMSZ pénzügyi helyzetéről szóló beszámoló, a költségvetés és a 2014. évi mérleg elfogadása.

Az elnök bemutatja a közgyűlésnek a 2014. évi mérleget és a pénzügyi beszámolót. Szóban kiegészíti a következőkkel: 

Az MTMSZ 2014-ben bevezetett új, de még mindig alacsony 100 Ft/fő/versenyszám nevezési díja lehetővé tette, hogy modern, korszerű versenyhelyszínen, látványos színpadtechnikával színvonalas versenyeket szervezhessen a szövetség. A belépődíjak a többnapos versenyeken minden napra érvényesek. Ezekkel a bevételekkel a szövetség munkája stabilan biztosítható.

Elfogadásukat az elnök kézfelemeléses nyílt szavazásra bocsájtja, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott.

 

 1. Az Elnök és az Alelnökök tevékenységéről szóló beszámoló jóváhagyása

Az Elnök és az Alelnökök beszámolóját már e-mailben minden egyesület megkapta.

Elfogadásukat az elnök kézfelemeléses nyílt szavazásra bocsájtja, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott.

 

 1. A Felügyelő Bizottság beszámolója

Az Elnök bemutatja a Felügyelő bizottság beszámolóját, mely szerint a Bizottság 2014-ben az MTMSz Elnökének és más szerveinek és tisztség-viselőinek működését ellenőrizve megállapítja, hogy működésük megfelelt a jogszabályoknak, az Alapszabályban és az egyéb szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek, továbbá a közgyűlés határozatainak.

Elfogadását az elnök kézfelemeléses nyílt szavazásra bocsájtja, melyet a közgyűlés egyhangúan elfogadott.

 

 1. A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása.

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra jogosultaknak átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált szükségessé, mert az ellenőrző és fegyelmi bizottság tagjainak megbízatása az alapszabály értelmében 1-1 évre szól. Valamennyi tisztségre van érvényes és az érintettek által elfogadott jelölés. Tájékoztatja a szavazati joggal rendelkező 5 jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az lesz tekinthető, aki a szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerzi.

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményét az alábbiak szerint ismertette, a közgyűlés titkos szavazással az MTMSz Felügyelő bizottságába a következő 3 tagot választotta:

 1. Róthné Major Klárát   5 szavazattal
 2. Sebjánné Rabóczki Terézia  5 szavazattal
 3. illetve Tóth Varga Zsuzsannát  5 szavazattal

 

A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek fennállásáról.

 

 1. A Fegyelmi Bizottság tagjainak megválasztása.

A levezető elnök a jelöltlistát és szavazólapot előzetes tájékoztatással a szavazásra jogosultaknak átadja. Tájékoztatja a közgyűlést, hogy a tisztségviselő választás azért vált szükségessé, mert az ellenőrző és fegyelmi bizottság tagjainak megbízatása az alapszabály értelmében 1-1 évre szól. Valamennyi tisztségre van érvényes és az érintettek által elfogadott jelölés. Tájékoztatja a szavazati joggal rendelkező 9 jelenlévő tagot, hogy megválasztottnak az lesz tekinthető, aki a szavazásra jogosultak több mint felének „igen” szavazatát megszerzi.

Az ezt követő titkos szavazás után a szavazatszedő és szavazatszámláló bizottság a szavazás eredményét az alábbiak szerint ismertette, a közgyűlés titkos szavazással az MTMSz Felügyelő bizottságába a következő 3 tagot választotta:

 1. Dallos Enikő 5 szavazattal
 2. Tóth Gábor  5 szavazattal
 3. Sziklai Tóth Mónika  5 szavazattal

 

A megválasztott új tisztségviselők a jelen jegyzőkönyv mellékletét képező okiratokban nyilatkoznak a tisztség elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó törvényes feltételek fennállásáról.

 1. Az MTMSz tagjai által az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal az elnökhöz írásban beterjesztett javaslatok- a tagoktól nem érkezett további napirendi pont javaslat.
 1. Egyéb: nemzetközi kapcsolatok. Szendi Horváth Mária beszámol a WADF nemzetközi táncszövetség munkájáról, és arról, hogy az IFMD gyakorlatilag megszűnt, tehát az MTMSZ számára ideális a WADF-hez csatlakozni, hogy tagjainknak nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosíthasson a szövetség. A szabályzatok összehangolása kisebb módosításokkal megoldható, a WADF tagság, a versenyzők regisztrációja és nevezési díja alacsony költségű.

Az elnök a javaslatot nyílt szavazásra bocsátotta.

A közgyűlés 1/2015. május 10. számú határozatát az MTMSz  WADF  tagjává válásáról

a szavazati joggal rendelkezők 5 igen és 0 nem szavazati arányban  egyhangúlag elfogadták.

 

A levezető elnök a közgyűlést berekeszti.

Budapest, 2015. május 10.

 

Aláírások:

 

a közgyűlés levezető elnöke:

Szendi-Horváth Mária

………………………………………

jegyzőkönyv-vezető

Goda Gabriella

……………………………………..

jegyzőkönyv hitelesítő

Róthné Major Klára

……………………………………..

szavazatszámláló bizottság

Goda Gabriella

……………………………………..

szavazatszámláló bizottság

Tóth-Varga Zsuzsanna

……………………………………..

szavazatszámláló bizottság

Róthné Major Klára

……………………………………..

Honlap készítés